Pavel Gottfried
tel. 605 782 611

www.vzduchoplavci.cz